ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της μικροβιολόγου Βιολέττας Μιχαηλίδου Καλογεροπούλου στην Καβάλα εκτελείται ένα ευρύ φάσμα βιοπαθολογικών αναλύσεων, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.

Την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζουν ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε και  επίσης το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολούμε.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις παρεχόμενες εξετάσεις - υπηρεσίες:

Βασικό Check up για άνδρες

(Για άνδρες άνω των 40 ετών περιλαμβάνει και την εξέταση για το ειδικό προστατικό αντιγόνο PSA)

•Γενική Αίματος
•Σάκχαρο
•Ουρία
•Κρεατινίνη
•SGOT /AST
•SGPT /ALT
•Κάλιο (Κ)
•Νάτριο (Na)
•Χοληστερίνη Ολική
•Τριγλυκερίδια
•γ-GT 
•ALP 
•HDL (χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας)
•LDL (χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας)
•Ουρικό Οξύ
•Αθηρωματικός Δείκτης
•Τ.Κ.Ε 
•Γενική Ούρων
•PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο)

ΚΟΣΤΟΣ:45€

Βασικό check up για γυναίκες

(Περιλαμβάνει τις εξετάσεις του Σιδήρου –Fe- και της Φερριτίνης που μπορεί να επηρεάζονται από την έμμηνο ρήση)

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χοληστερίνη Ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • γ-GT
 • ALP
 • HDL ( χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας )
 • LDL  (χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας )
 • Ουρικό Οξύ
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Τ.Κ.Ε
 • Γενική Ούρων
 • Φερριτίνη
 • Fe (σίδηρος)

ΚΟΣΤΟΣ: 45€

Βασικό Check Up για όλους

 • Γενική Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • Κάλιο (Κ)
 • Νάτριο (Na)
 • Χοληστερίνη Ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • γ-GT
 • ALP
 • HDL ( χοληστερίνη υψηλής πυκνότητας )
 • LDL (χοληστερίνη χαμηλής πυκνότητας )
 • Ουρικό Οξύ
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • Τ.Κ.Ε
 • Γενική Ούρων

ΚΟΣΤΟΣ:35€

Εξετάσεις Θυρεοειδή Αδένα

Πρώτη κατηγορία:

1. T3 (τριιωδοθυρονίνη)
2. T4 (θυροξίνη)
3. TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη

ΚΟΣΤΟΣ:20€

Δεύτερη κατηγορία εξετάσεων:

1. FT3 (ελεύθερη τριιδωθυρονίνη)
2. FT4 (ελεύθερη θυροξίνη)
3. TSH (θυρεοειδοτρόπος ορμόνη)
4. Anti-TPO (αντισώματα θυρεοειδούς)
5. Anti-TG (αντισώματα θυρεοειδούς)

ΚΟΣΤΟΣ: 35€

Προγεννητικός Έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Ομάδα αίματος
 • Rhesus αίματος
 • VDRL
 • ABS αντιτοξόπλασμα igG
 • ABS αντιτοξόπλασμα igM
 • Ερυθρά igG
 • Ερυθρά igM
 • Αυστραλιανό αντιγόνο ΗbsAg
 • Αντισώματα HIV
 • Ηπατίτιδα C
 • Ουρία
 • Σάκχαρο
 • Ηλεκτροφόρηση ΗB
 • Γενική ούρων
 • Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgG
 • Κυτταρομεγαλοϊός CMV IgM

ΚΟΣΤΟΣ:65€